Advokátní kancelář Mgr. Lucie Palíková

Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby v oblasti práva obchodního, občanského, trestního, správního, jakož i ve všech ostatních odvětvích práva. Díky profesním zkušenostem a neustálému zvyšování úrovně znalostí naší advokátní kanceláře jsme schopni poskytnout klientům právní služby na té nejvyšší úrovni. Klienty naší advokátní kanceláře jsou jak obchodní společnosti, družstva a veřejné korporace, tak podnikající i nepodnikající fyzické osoby z celého území České republiky i ze zahraničí.